ANWB

Microsoft.net, Webservices, Intra- en Extranet
__________

Drie projecten: Camping beheersysteem, Autoportaal en Bron Toeristische Informatie.

ANWB

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die met een unieke mix van activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Sinds 2005 werkt bluedesk samen met ANWB aan grote maatwerk web-projecten om de informatie van en voor ANWB leden te beheren en multichannel te kunnen publiceren, dit op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Maatwerk applicatie ADAM

Voor ANWB Vakantie & Vrije Tijd heeft bluedesk een maatwerk webapplicatie ontwikkeld (ADAM) waarmee ANWB de kenmerken van campings, bed & breakfasts en hotels kunnen worden beheerd.

bluedesk heeft hiermee mogelijk gemaakt dat ANWB ongeveer 8.000 campings in Europa met ongeveer 45.000 objectgegevens/kenmerken kan beheren en de opgeslagen gegevens via diverse kanalen kan publiceren.

Bij dit ANWB project waren de volgende doelstellingen behaald:

 Efficientie- en kwaliteitsverbetering door integratie van deelsystemen;
 Het veiligstellen van de gidsproductie 2006 en later (±120.000 stuks);
 Minder proces handelingen (fte besparing);
 Doeltreffende rapportages en het verlagen van de beheer kosten.

preferred partner voor maatwerk webapplicaties

Meest voorkomende bluedesk expertises die bij deze projecten zijn ingezet:

 functionele en technische ontwerp;
 interactief design;
 maatwerk development Microsoft .NET technologie;
 webservices om informatie naar systemen en afnemers te ontsluiten;
 intranet en extranet functionaliteiten.

Projecten: Camping beheersysteem / Autoportaal / Bron Toeristische Informatie.

ANWB
auto
advies systeem

Op het gebied van mobiliteit is de ANWB een marktbepalende speler die door velen als “de onafhankelijke speler” de consumenten adviseert op autogebied en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Begin 2008 is het volledige software beheer van het autokoersen systeem overgenomen. Met de in september 2009 aan bluedesk verstrekte opdracht voor het grootschalig vernieuwen van AAS (het bronsysteem voor autogegevens binnen de ANWB).

Daarmee heeft ANWB een volgende stap gezet richting een zeer moderne en actuele wijze van elektronische informatievoorziening aan grote landelijke afnemers en de consument.

In 2013 en 2014 zijn diverse uitbreidingen aan AAS toegevoegd. Tevens heeft bluedesk een belangrijke bijdrage geleverd aan de iPhone applicatie. Op deze applicatie kunt u snel en eenvoudig checken wat een auto waard is.

De "Points of Interests" voor ANWB

Voor ANWB heeft bluedesk een maatwerk webapplicatie gerealiseerd die het beheren van alle “Point Of Interests”, die ANWB binnen haar organisatie gebruikt voor publicaties, mogelijk maakt.

De duizenden POI’s worden in verschillende bladen en websites als contentbron gepubliceerd uit de door ons ontworpen en gerealiseerde maatwerk business webapplicatie. Voorbeelden kunt u vinden bij de fiets- en wandelroutes waar interessante punten worden vermeld die in zeer veel verschillende vormen en kenmerken worden beheerd.

Voor dit project heeft bluedesk zowel een functioneel als technisch ontwerp gerealiseerd. Tevens is gebruik gemaakt van onze expertise op het gebied van design, MS.NET coding, webservices, intranet en extranet.

E-business Integrator ANWB-award

Wij zijn trots op de goede relatie met ANWB die als blijk van waardering aan bluedesk de “E-business Integrator ANWB” award heeft toegekend, de enige software integrator in Nederland met deze erkenning!

bluedesk is verantwoordelijk voor alle online kanalen van ANWB Connected. Er is gekozen voor een hybride werkwijze, waarbij bluedesk enkele dagen per week op locatie samenwerkt met de verschillende betrokken teams van ANWB en externe partijen. Deze aanpak zorgt voor korte lijnen en flexibiliteit, wat de resultaten aanzienlijk bevordert.

bluedesk is o.a. dagelijks bezig met:

  Online consultancy
  Online strategie
  Campagne management
  Analyse & bijsturing
 

 

Intensieve samenwerking

Naar boven