• Integrated e-commerce
 • PIM
 • Digital marketing
 • Emerce 100 #3
 • FD Gazellen 2022

ANWB IS ER VOOR JOU

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die met een unieke mix van activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

ANWB online

Grote maatwerk projecten

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Sinds 2005 werken we samen aan grote maatwerk web-projecten om de informatie van en voor ANWB leden te beheren en multichannel te kunnen publiceren, dit op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.

Meest voorkomende expertises die bij deze projecten zijn ingezet:

 • functionele en technische ontwerp
 • interactief design
 • maatwerk development Microsoft .NET technologie
 • webservices om informatie naar systemen en afnemers te ontsluiten
 • intranet en extranet functionaliteiten

Projecten: Camping beheersysteem / Autoportaal / Bron Toeristische Informatie

Bluedesk is preferred partner voor maatwerk webapplicatie ontwikkeling

ANWB e-business

ANWB vakantie en vrije tijd

CASE ANWB KAMPEREN

Voor ANWB Vakantie & Vrije Tijd hebben wij een maatwerk webapplicatie ontwikkeld (ADAM) waarmee ANWB campings, bed & breakfast en hotel gegevens (de kenmerken) kunnen worden beheerd. De ANWB is hiermee in staat om ongeveer 8000 campings in Europa met ongeveer 45.000 objectgegevens/kenmerken te beheren en de opgeslagen gegevens via diverse kanalen te publiceren.

In 2007 is de mogelijkheid toegevoegd om alle campinghouders online zijn/haar eigen gegevens te laten actualiseren en presenteren. Bij dit ANWB project waren de volgende doelstellingen behaald:

 • Efficientie- en kwaliteits verbetering door integratie van deelsystemen;
 • Het veiligstellen van de gidsproductie 2006 en later (±120.000 stuks)
 • Minder proces handelingen (fte besparing);
 • Doeltreffende rapportages en het verlagen van de beheer kosten.
ANWB e-commerce

Bronsysteem autogegevens ANWB

CASE ANWB AUTO ADVIES SYSTEEM

Op het gebied van mobiliteit is de ANWB een marktbepalende speler die door velen als “de onafhankelijke speler” de consumenten adviseert op autogebied en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Begin 2008 is het volledige software beheer van het autokoersen systeem overgenomen. Met de in september 2009 aan ons verstrekte opdracht voor het grootschalig vernieuwen van AAS (het bronsysteem voor autogegevens binnen de ANWB) zet de ANWB een volgende stap richting een zeer moderne en actuele wijze van elektronische informatievoorziening aan grote landelijke afnemers en de consument.

In 2013 en en 2014 zijn diverse uitbreidingen aan AAS toegevoegd. Tevens hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de iPhone applicatie. Op deze applicatie kunt u snel en eenvoudig checken wat een auto waard is.

ANWB online

Duizenden POI's als contentbron

CASE TOERISTISCHE INFORMATIE

Voor ANWB is een maatwerk webapplicatie gerealiseerd die het beheren van alle “Point Of Interests” die ANWB binnen haar organisatie gebruikt voor publicaties mogelijk maakt. De duizenden POI’s worden in verschillende bladen en websites als contentbron gepubliceerd uit de door ons ontworpen en gerealiseerde maatwerk business webapplicatie. Voorbeelden kun je vinden bij de fiets- en wandelroutes waar interessante punten worden vermeld die in zeer veel verschillende vormen en kenmerken worden beheerd.

Voor dit project is er zowel een functionele – als technische ontwerp gerealiseerd. Tevens is gebruik gemaakt van onze expertise op het gebied van design, MS.NET coding, webservices, intranet en extranet.

"Wij zijn trots op de goede relatie met ANWB die als blijk van waardering aan Bluedesk de “E-business Integrator ANWB” award heeft toegekend, de enige software integrator in Nederland met deze erkenning!" 

 

ANWB

Naar boven
Cookies bij Bluedesk

Wij gebruiken cookies om u de allerbeste ervaring te bieden op onze website.