Internationaal e-Business platform

Triora-logo

 

Triora (voorheen Mirage) is een internationale kliniek voor mensen met een verslaving. Meer dan 60% van de behandelingen zijn succesvol middels de succesvolle en unieke Triora methode. Zij hielpen al veel mensen om weer grip op hun verslaving te krijgen en weer zin in het leven te hebben!

INTERNATIONAAL E-BUSINESS PLATFORM

Wat hebben we gedaan?

De oorspronkelijke website van Triora converteerde niet op het gewenste niveau. Triora legde bij Bluedesk het vraagstuk neer om op korte termijn voor een converterend e-Business platform te zorgen, welke uitgerold kon worden in diverse landen. Spanje had hierin de hoogste prioriteit.

Voor Triora werd eerst de online strategie bepaald op basis van de reeds opgestelde persona’s en de bijbehorende customer journey. Bluedesk fungeert binnen deze strategie als centraal punt tussen de verschillende partners van Triora. Samen met Triora dient Bluedesk er voor te zorgen dat deze strategie door de (lokale) partners wordt nagestreefd.

De SCRUM werkwijze kwam tijdens dit project goed tot zijn recht. Er werd dagelijks geschakeld tussen de Product Owner van Triora en het SCRUM team van Bluedesk, waardoor er in een relatief korte periode een krachtig resultaat is neergezet.

Triora

We leven in een tijd dat patiënten meer en meer zelf op zoek gaan naar de voor hen beste zorg en behandeling. Triora zocht een online specialist die in staat is om hier een optimale performance in te realiseren, zowel in Nederland als in het buitenland. De recent gestarte samenwerking met Bluedesk is veelbelovend!

John KreuzeCEO Mirage Addiction Treatment Centers
 
Triora-screens-iPhone

DIVERSE KOPPELINGEN

Dynamicweb All-In-One platform

Om de verschillende persona’s en gebruikers te kunnen bedienen middels de website, dienden er o.a. gepersonaliseerde content en diverse koppelingen mogelijk te zijn. Mede hierdoor werd er gekozen voor Dynamicweb, het All-In-One platform voor Content Management, e-Commerce, e-Marketing en integraties. Dit stelt Triora in staat om eenvoudig o.a. het CRM- en eHealth systeem te koppelen middels het Dynamicweb Integration Framework.

Online strategie

De samen bepaalde online strategie dient als basis voor de internationale uitrol van Triora.

Koppelingen

Diverse koppelingen gerealiseerd met o.a. het CRM- en eHealth systeem.

Meetbaar

Alle conversiepunten zijn meetbaar via o.a. Google Tag Manager, Analytics en VWO.

ANALYSEREN & OPTIMALISEREN

Wat zijn de resultaten?

Om gericht te sturen op conversies dienen alle belangrijke conversiepunten, het bezoekersgedrag en de (online) marketingactiviteiten meetbaar te zijn. Dit is door het inzetten van diverse tooling, waaronder Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search Console en Visual Website Optimizer, verwezenlijkt.

Het online marketingteam werkt dagelijks actief samen met Triora en de lokale marketingbureaus op het gebied van SEO, SEA en CRO. De expertise en ervaring van Bluedesk wordt hier gecombineerd met de lokale kennis en het Google Partnership. Het snelle anticiperen op bijvoorbeeld lokale radio campagnes en de vertaling naar de online kanalen van Triora is hier een mooi voorbeeld van.

Bluedesk blijft Triora ondersteunen middels een full-service aanpak bij de uitrol van dit e-Business platform in diverse landen.

Triora-screens-resultaten